Starostlivosť o nábytok

Vyrábame nábytok výhradne z masívneho dreva, tzn. z prírodného materiálu. Aby boli produkty odolné, ale zároveň si zachovali prírodný ráz, musia byť ošetrené povrchovou úpravou. Na naše výrobky používame prírodné oleje alebo polomatný polyuretánový lak.

Každé drevo je iné a preto je aj každý produkt originál. Tvrdé drevo (v našom prípade dubový masív) má veľmi peknú kresbu a štruktúru, je pevné a preto aj cenovo náročnejšie. Vynikne ošetrené prírodnými olejmi, vtedy si zachováva prírodnú štruktúru a istú "drsnosť" aj na dotyk. 

Mäkké drevo (v našom prípade borovicový masív) má špecifickú kresbu a sfarbenie, ktoré silnie, čím je produkt starší. Čerstvo vyrobený nábytok z borovice je bledý, časom získava medovú farbu a výraznú kresbu. Borovicový masív má vyšší podiel živice, čo spôsobuje ťažšie opracovávanie a nanášanie povrchovej úpravy. Naše produkty z borovice preto najmä lakujeme. Je však možné si zvoliť aj povrchovú úpravu prírodnými olejmi, ktorá je ale technologicky náročnejšia. Borovicový masív má veľký podiel takzvaných hrčí. Na čelné strany našich produktov sa snažíme vyberať masív, ktorý je bez hrčí, ale nedá sa im vždy vyhnúť.

Ošetrovanie olejovaného nábytku:

Aplikácia prírodných olejov zachováva prirodzený prírodný charakter výrobku, vyniká štruktúra použitého materiálu, ľahko sa udržiava a výhodou je tiež jednoduchá obnoviteľnosť poškodených povrchov priamo v domácich podmienkach. Nevýhodou oproti v minulosti častejšie používanému lakovaniu je nižšia ochrana proti vlhkosti a mechanickému poškodeniu. Z tohto dôvodu je vhodné vytvoriť na výrobku čo najhrubšiu vrstvu oleja, ktorú dosiahnete najmä pravidelným ošetrovaním.

Po dodaní výrobku je vhodné všetky plochy (s dôrazom najmä na horné plochy stolov, komôd a pod.) natrieť olejom dodaným spoločne s výrobkom a po 1 - 2 minútach pôsobenia prebytok oleja utrieť suchou handrou. Farebne upravované povrchy je vhodné vytrieť len jemne, avšak dostatočne, aby na povrchu neostali lesklé súvislé plochy. V prípade nedostupnosti nábytkového oleja je možné na bežné ošetrovanie použiť aj komerčné prípravky obsahujúce vosky a oleje. V tomto prípade ošetrujte nábytok podľa návodu na výrobku.

Odporúčame najmä zo začiatku ošetrenie olejmi opakovať 1 - 2x do mesiaca, aby sa vytvorila súvislá ochranná vrstva, ktorá nábytok chráni pred poškodením a tekutinami. Výrobky pôsobia po ošetrení príjemne na dotyk, ostáva zachovaná štruktúra materiálu a celkovo prírodný charakter nábytku.

Ak dôjde k poškodeniu nábytku (napr. dlhším pôsobením tekutín, poškriabaním a pod), tak postupujte rovnako ako pri ošetrovaní nábytku - prebrúste poškodené miesto jemným brúsnym papierom v smere vlákien dreva, naneste nábytkársky olej a po 1 - 2 min pôsobenia zotrite prebytok oleja suchou handrou. Na druhý deň môžete olejovanie zopakovať. Prípadný farebný rozdiel medzi upravovaným miestom a zvyškom výrobku by sa mal časom pôsobením svetla zjednotiť. Brúsny papier a olej na prípadné opravy dodávame spoločne s nábytkom automaticky.

Ošetrovanie lakovaného nábytku:

Povrchová úprava nábytku má ochrannú a estetickú funkciu. Na povrchovú úpravu je použitý polomatný polyuretánový lak, ktorý dobre chráni povrch. Na bežné ošetrenie povrchu môžete použiť zriedené saponátové prostriedky podľa návodu na obsluhu (nie však s obsahom abrazívnych látok). Na nanášanie saponátu použite čistú stálofarebnú a mäkkú handričku. Roztok na čistenej ploche nesmie byť príliš dlho, aby nedošlo k poškodeniu nábytku, čistenú plochu treba poutierať do sucha. Na čistenie nikdy nepoužívajte benzín ani iné rozpúšťadlá, ktoré by poškodili lak.

4 odporúčania, aby vám nábytok vydržal nepoškodený čo najdlhšie:

  • Každý kus nábytku musí byť postavený na vodorovnú plochu alebo vypodložený, aby dvere a zásuvky chodili ľahko a nedreli.
  • Nábytok neumiestňujte blízko vykurovacích telies a chráňte ho pred priamym sálaním tepla ochrannou tepelnoizolačnou doskou. Príliš vysoká teplota a nízka relatívna vlhkosť spôsobujú zosychanie dreva a vznik škár a prasklín.
  • Na nábytok neukladajte horúce ani mokré predmety.
  • Nábytok dlhodobým pôsobením priameho slnečného svetla čiastočne mení svoj farebný odtieň, vplyvom prirodzenej chemickej reakcie dreva urýchlenej slnečným UV žiarením.